آیا انتخابات رقابتی شکل گرفته است؟
نگاهی به تاییدصلاحیت کاندیداهای مجلس در گیلان؛

آیا انتخابات رقابتی شکل گرفته است؟

در استان گیلان 358 نفر مورد تایید قرار گرفتند که 114 نفر متعلق به حوزه انتخابیه رشت و خمام هستند.