حساسیت فصلی؛ ارمغان ناخوشایند پاییز

حساسیت فصلی؛ ارمغان ناخوشایند پاییز

جارستان به نقل از سلامت نیوز: «آلرژی فصلی» در فصل بهار به‌دلیل گرده‌افشانی گل‌ها و گیاهان شیوع می یابد و با علایم مختلف ظاهر می‌شود اما گرده‌افشانی برخی گیاهان از اواسط شهریور آغاز می‌شود و دوباره چنین علایمی با شروع فصل پاییز، بروز پیدا می‌کند. این روزها که با شیوع ویروس کرونا نیز مواجه هستیم،