حزب کارگر، حزب حاکم کره‌شمالی از مردم خواست در هنگام سیل مواظب عکس کیم جونگ اون باشند!

حزب کارگر، حزب حاکم کره‌شمالی از مردم خواست در هنگام سیل مواظب عکس کیم جونگ اون باشند!

جارستان/حزب کارگر، حزب حاکم کره‌شمالی از مردم خواست در هنگام سیل مواظب عکس کیم جونگ اون باشند! به گفته این حزب، تعدادی سرباز و داوطلب برای نجات عکس رهبر کره‌شمالی و پدر او، در مناطق عمومی به حالت آماده‌باش درآمده‌اند. این هشدارها در آستانه نزدیک شدن توفان خانون به کره‌شمالی صادر شده است.