پاسخ محمود واعظی به دبیرکل حزب ندای ایرانیان مردم تصمیم گرفتند به دکتر روحانی رای دهند/ صادق خرازی برای روی کار آمدن رییس جمهور چه کار کرده

پاسخ محمود واعظی به دبیرکل حزب ندای ایرانیان مردم تصمیم گرفتند به دکتر روحانی رای دهند/ صادق خرازی برای روی کار آمدن رییس جمهور چه کار کرده

جارستان به نقل از ایرنا؛ محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهوری به انتقاد های صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان از رییس‌جمهوری و دولت پاسخ داد. رییس دفتر رییس جمهوری در پاسخ به انتقادهای دبیرکل حزب ندای ایرانیان درباره حمایت نکردن از نامزد نیابتی و عملکرد دولت، گفت: او در ستاد انتخاباتی روحانی نقشی نداشت؛