«اتحاد آمریکا» بجای «اول آمریکا»؛ استقبال جمهوریخواهان از شعار بایدن

«اتحاد آمریکا» بجای «اول آمریکا»؛ استقبال جمهوریخواهان از شعار بایدن

جارستان به نقل از ایرنا؛ قانونگذاران جمهوریخواه آمریکا از درخواست جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا در مراسم تحلیفش برای ایجاد اتحاد ملی و همکاری با حزب رقیب استقبال کردند. به گزارش شبکه خبری سی ان ان، بسیاری از جمهوریخواهان از جمله سناتورهایی که بایدن برای پیشبرد برنامه های خود به آنها احتیاج دارد، از