♦دبیرکل حزب اتحاد ملت: این ‎دخترکشی را متوقف کنید

♦دبیرکل حزب اتحاد ملت: این ‎دخترکشی را متوقف کنید

🔸 آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت: ‏گفتیم: ‎حملات اسیدی به زنان اصفهان سازماندهی شده است. گفتید: تشویش اذهان می کنید!   🔸 اگر همان موقع عاملان این حملات شناسایی و محاکمه می شدند، دوباره امروز عده ای واپس گرا و متحجر به جان دختران معصوم ما در مدارس نمی افتادند.