♦ حزب اتحاد ملت به مناسبت روز جهانی زن خواستار لغو قانون حجاب اجباری شد

♦ حزب اتحاد ملت به مناسبت روز جهانی زن خواستار لغو قانون حجاب اجباری شد

جارستان/📝 بیانیه حزب اتحاد ملت ایران به مناسبت روزجهانی زن:   ◀️ متاسفیم که با گذشت بیش از صد سال از زمانی که مادران ما با تلاش‌های طاقت‌فرسا و پرداخت هزینه‌های متعدد و علارغم مخالفت‌ها و آزارهای گروهی دگم‌اندیش و متحجر توانستند حق آموزش را برای دختران به دست آورند، این روزها شاهد مسمومیت گسترده