نگرانی از سرایت حریق جنگل های آذربایجان به آستارای ایران

نگرانی از سرایت حریق جنگل های آذربایجان به آستارای ایران

جارستان به نقل از ایسنا؛ آتش سوزی گسترده در جنگل های کشور جمهوری آذربایجان هم مرز با آستارای جمهوری اسلامی ایران که از شامگاه روز یکشنبه (۲۱ دی ماه) آغاز شده، پس از فروکش کردن کوتاه مدت مجدد شعله ور شده است. منطقه حریق در کشور همسایه شمالی ایران، هم مرز با جنگل های هیرکانی