بیمار به جز رنج بیماری نباید درد دیگری نداشته باشد

بیمار به جز رنج بیماری نباید درد دیگری نداشته باشد

نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جمله مقام معظم رهبری پیرامون این که بیمار به جز رنج بیماری نباید درد دیگری نداشته باشد، گفت: همه باید دست به دست هم بدهیم تا این مهم محقق شود.