امام جمعه رشت: سیاست ماشه در مقابل ایران جواب نمی‌دهد

امام جمعه رشت: سیاست ماشه در مقابل ایران جواب نمی‌دهد

امام جمعه رشت سیاست «ماشه» را بازی با آتش دانست که در مقابل ایران جواب نمی‌دهد و تصریح کرد: اروپا و آمریکا ایران را تهدید می‌کنند،‌ اما دیگر برای اداره دنیا و حتی کشورهای خود نیز برنامه‌ای ندارند. جارستان: آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه شهر رشت،‌ به تاسیس شورای نگهبان به فرمان امام