سرتاسر فقه را زیر و رو کنید. محال است بتوانید دلیلی برای این دو جمله پیدا کنید؛

سرتاسر فقه را زیر و رو کنید. محال است بتوانید دلیلی برای این دو جمله پیدا کنید؛

محسن برهانی، حقوقدان: سرتاسر فقه را زیر و رو کنید. محال است بتوانید دلیلی برای این دو جمله پیدا کنید؛ ۱⃣ فروشنده نباید به خانم بی‌حجاب، کالا بفروشد.   ۲⃣ اگر خانم بی‌حجابی در فروشگاهی دیده شد، آن فروشگاه را باید بست   ◀️ نه قانون را رعایت می‌کنید نه شرع را. متحیریم! با چه

♦ حزب اتحاد ملت به مناسبت روز جهانی زن خواستار لغو قانون حجاب اجباری شد

♦ حزب اتحاد ملت به مناسبت روز جهانی زن خواستار لغو قانون حجاب اجباری شد

جارستان/📝 بیانیه حزب اتحاد ملت ایران به مناسبت روزجهانی زن:   ◀️ متاسفیم که با گذشت بیش از صد سال از زمانی که مادران ما با تلاش‌های طاقت‌فرسا و پرداخت هزینه‌های متعدد و علارغم مخالفت‌ها و آزارهای گروهی دگم‌اندیش و متحجر توانستند حق آموزش را برای دختران به دست آورند، این روزها شاهد مسمومیت گسترده