از بازداشت صادق بوقی و سرنوشت مدیر سابق ارشاد اطلاعی ندارم
واکنش امام جمعه رشت به حواشی خطبه‌های اخیر:

از بازداشت صادق بوقی و سرنوشت مدیر سابق ارشاد اطلاعی ندارم

بنا بود، کنگره هشت هزار شهید را برگزار کنیم، با خودمان گفتیم، کنگره بگیریم در حالی که در شهر و استان این گونه آلودگی باشد؟! نباید وضعیت اینگونه باشد. روح شهدا از ما ناراحت هستند و همه ما باید کاری کنیم.