یک درخواست عاجزانه از بازرس کل محترم استان و دادستان محترم رشت

یک درخواست عاجزانه از بازرس کل محترم استان و دادستان محترم رشت

🖌به گزارش رسانه ها در جلسه علنی گذشته شورای شهر رشت #”حامد عبدالهی” عضو شورای شهر رشت که از 🔻کارمندان شهرداری رشت نیز می باشدگفت از دادستان – بازرس کل استان، فرماندار و نهاد های نظارتی خواهشمند است که در خصوص تخلف عدم حضور اعضای شورا در جلسات به جهت تضییع حقوق بیت المال ورود