حامد بشردانش مدیر خدمات شهری شهرداری کلانشهررشت بیان کرد:ازپیگیری روند اجرایی درباره کنترل شیرابه زباله و بهسازی لندفیل سراوان درسال ۹۷تا بررسی طرح های مربوط به انعقاد قرارداد با پیمانکاران در راستای پاکسازی رودخانه ها در حوزه خدمات مدیریت شهری

حامد بشردانش مدیر خدمات شهری شهرداری کلانشهررشت بیان کرد:ازپیگیری روند اجرایی درباره کنترل شیرابه زباله و بهسازی لندفیل سراوان درسال ۹۷تا بررسی طرح های مربوط به انعقاد قرارداد با پیمانکاران در راستای پاکسازی رودخانه ها در حوزه خدمات مدیریت شهری

جارستان: حامد بشردانش در تشریح عملکرد سال گذشته حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری رشت افزود: هماهنگی و نظارت بر اجرای عملیات لایروبی رودخانه های زرجوب و گوهررود به طول تقریبی ۱۶ کیلومتر و انجام ۵۵ مرحله پاکسازی محلات با همکاری سازمان مدیریت پسماند، مناطق پنجگانه شهرداری، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری از دیگر