اجاره بهای مسکن در گیلان همچنان می تازد!!
مستأجرانی که حاشیه نشین شده اند؛

اجاره بهای مسکن در گیلان همچنان می تازد!!

جارستان/ معمولاً تابستان زمان اتمام قرارداد مستاجران با مالکان است، اما عوامل متعددی از جمله تشدید تحریم‌ها‌ در سال‌های اخیر، شرایطی را ایجاد کرده که قیمت مسکن و به‌دنبال آن رهن و اجاره، بی‌محابا می‌تازد.   شرایط گیلان هم مستثنی از شرایط کشور نیست. کما این‌که طبیعت زیبا، آب و هوای مطبوع و سیمای گردشگری، به