🔵حادثه مرگبار سقوط خودرو به رودخانه در پیربازار

🔵حادثه مرگبار سقوط خودرو به رودخانه در پیربازار

🔵حادثه مرگبار سقوط خودرو به رودخانه در پیربازار   🔹در این حادثه خودروی سواری از مسیر منحرف و به داخل رودخانه سقوط کرده بود که طبق اطلاعات دریافتی از محل حادثه؛ راننده مصدوم توسط اهالی از خودرو خارج و به بیمارستان انتقال یافت و با توجه به شدت صدمات در بیمارستان فوت کرد.