⭕️تشریح آخرین وضعیت مصدومان سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش از زبان عین‌اللهی

⭕️تشریح آخرین وضعیت مصدومان سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش از زبان عین‌اللهی

⭕️تشریح آخرین وضعیت مصدومان سقوط بالگرد حامل وزیر ورزش از زبان عین‌اللهی   🔹ضربه به سر دکتر سجادی خیلی شدید نبوده و خونریزی او بسیار خفیف است   🔸بیشترین ضربه به سینه ایشان خورده و حدود ۳۰ درصد از ریه دچار صدمه شده است