ما مسئول برداشت رپرتاژی افکار عمومی از گزارش صداوسیما نیستیم!

ما مسئول برداشت رپرتاژی افکار عمومی از گزارش صداوسیما نیستیم!

جارستان/ سامان بدر: انتقادات فراوان رسانه ها و افکار عمومی از گزارش صداوسیما در مورد تاکسی سواری شهردار رشت آن چنان زیاد بود که از دست همه خارج شده بود. به شخصه بسیاری از دوستان را مشاهده کردم که به محض تماشای چنین صحنه هایی به طور عجیب و غریبی متعجب شده بودند و معتقد