فیر آبزرور گزارش می دهد/ده مشکل سیاست خارجی امریکا در دوران بایدن

فیر آبزرور گزارش می دهد/ده مشکل سیاست خارجی امریکا در دوران بایدن

جارستان : «جو بایدن» باید بدترین سیاست‌های اوباما و ترامپ را کنار بگذارد و در عوض بهترین آن‌ها را انتخاب کند. ریاست جمهوری بایدن هنوز در روز‌های اولیه خود قلمداد می‌شود، اما هنوز زود نیست که به مسائلی در سیاست خارجی دولت او اشاره کنیم که مترقی‌ها را ناامید کرده و یا حتی از دست