واکنش وزیر انرژی عربستان به احتمال ازسرگیری صادرات نفت ایران

واکنش وزیر انرژی عربستان به احتمال ازسرگیری صادرات نفت ایران

جارستان به نقل از ایسنا؛ وزیران نفت کشورهای منطقه خلیج فارس که از سران اوپک هستند، از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استقبال و اعلام کردند روابط میان کشورهایشان محکم خواهد ماند و تسهیل تنشهای تجاری واشنگتن با چین، ممکن است تقاضای جهانی برای نفت را تقویت کند. شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان،