فیلمبرداری سکانس های میرزا کوچک خان و میرزا خلیل رفیع در مستند بلدیه

فیلمبرداری سکانس های میرزا کوچک خان و میرزا خلیل رفیع در مستند بلدیه

جارستان – سکانس های میرزا کوچک خان در مستند تاریخی داستانی بلدیه به پایان رسید. در ادامه پروژه ساخت مستند تاریخی داستانی بلدیه رشت که روایتگر ۳۹۵ سال تاریخ رشت است روز گذشته سکانس های میرزا کوچک خان جنگلی در خانه تاریخی میرزاکوچک خان جنگلی فیلمبرداری شد. علیرضا جوقه دوست کارگردان مستند بلدیه، با اعلام این