برترین جودوکاران دختر نونهال گیلان معرفی شدند

برترین جودوکاران دختر نونهال گیلان معرفی شدند

رقابت های جودو قهرمانی نونهالان دختر استان گیلان با معرفی نفرات برتر در رشت پایان یافت. جارستان در این دوره از رقابت های یکروزه  زبده ترین جودوکاران نونهال دختر از شهرها و بخش های مختلف استان گیلان  در هفت وزن با هم به رقابت پرداختند. در پایان این رقابت ها و در مسابقات انجام شده، در وزن