توهین جوان کاشانی به تالشی ها

توهین جوان کاشانی به تالشی ها

جارستان به نقل از رکنا؛ جوان کاشانی که به مردم تالش توهین کرده بود شناسایی شد. جوان هتاک به مرد تالش شناسایی شد. یک جوان که به تالش سفر کرده بود ویدئویی منتشر کرد که در آن به مردم تالش بی حرمتی کرده بود. این جوان در این فیلم گفت: آدم نژادپرستی نیستم ولی آمده