ایران او را صدا می‌زد/در وصف مرحوم دکتر رضا یوسفی “جوانترین نماینده مجلس ششم”؛    یادداشتی از وحید عابدینی

ایران او را صدا می‌زد/در وصف مرحوم دکتر رضا یوسفی “جوانترین نماینده مجلس ششم”؛ یادداشتی از وحید عابدینی

«ایران» او را صدا می‌زد دکتر رضا یوسفیان، نماینده دانشجویان در مجلس ششم درگذشت و چه زود بود برای پرکشیدنش. همان‌طور که وقتی در ۳۲سالگی نماینده مجلس شد، به چشم بسیاری از سیاست‌مداران ایران جوان بود و همان‌طور وقتی که در ۱۵سالگی عازم جبهه شد،‌ برای جنگیدن کم‌سن‌و‌سال بود.     🖋وحید عابدینی -تحلیلگر سیاسی: