♦جواد امام: غش کردن به سمت شرق در راستای منافع ملی ماست یا عمل به آرمان های آزادی خواهان؟

♦جواد امام: غش کردن به سمت شرق در راستای منافع ملی ماست یا عمل به آرمان های آزادی خواهان؟

🗣 دبیرکل مجمع ایثارگران در چهارمین کنگره سراسری این حزب که روز پنجشنبه ۲۷ بهمن ماه برگزار شد:   ◀️ آیا غش کردن به سوی شرق در راستای منافع ملی ماست، یا عمل به شعار انقلاب و آرمانهای آزادی خواهان ملت؟ کدامیک؟   ◀️ آیا سیاست های ما موجب دور شدن اعراب و همسایگان و