جهانپور خبر داد؛ ۵ واکسن⁩ ایرانی در فهرست کاندیداهای سازمان جهانی بهداشت

جهانپور خبر داد؛ ۵ واکسن⁩ ایرانی در فهرست کاندیداهای سازمان جهانی بهداشت

سخنگوی سازمان غذا و دارو در توئیتی نوشت: تا این لحظه ۵ واکسن⁩ ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن ⁧ کووید۱۹⁩ سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته‌اند. جارستان؛کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو در توئیتی نوشت: تا این لحظه ۵ واکسن⁩ ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن ⁧ کووید۱۹⁩ سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته‌اند.