نخستین تصمیم وزارت کشاورزی برای سامان‌دهی بازار؛ افزایش ۴۵۰۰ تومانی قیمت مصوب مرغ

نخستین تصمیم وزارت کشاورزی برای سامان‌دهی بازار؛ افزایش ۴۵۰۰ تومانی قیمت مصوب مرغ

جارستان: بر اساس تصمیم قرارگاه ساماندهی مرغ کشور قیمت مصوب مرغ گرم برای مصرف‌کننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافت. به نقل از صدا و سیما، قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضاییه