رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان عنوان کرد:آموزش های کوتاه مدت؛ زمینه ساز پیوند فارغ التحصیلان با بازار کار

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان عنوان کرد:آموزش های کوتاه مدت؛ زمینه ساز پیوند فارغ التحصیلان با بازار کار

جارستان به نقل از ایسنا؛رئیس سازمان جهاد دانشگاهی گیلان، نیروی انسانی متخصص و کارآمد را عامل پیشرفت کشور دانست و خاطرنشان کرد: آموزش های کوتاه مدت و بلندمدت حرکتی راهبردی و موثر در توسعه کشور است و می تواند زمینه های پیوند فارغ التحصیلان رشته های مختلف با بازار کار را فراهم کند. دکتر فریبرز جمالزاد در حاشیه بازدید نماینده شهرستان