۱۴ محصول جایگزین کشت برنج معرفی شد|با شرایط جوی مناسب، امسال برای کشاورزان سخت‌گیری نشد

۱۴ محصول جایگزین کشت برنج معرفی شد|با شرایط جوی مناسب، امسال برای کشاورزان سخت‌گیری نشد

درحالی که برخی کارشناسان ازاجرای طرح محدودیت کشت برنج اظهارنگرانی می کنند، به گفته مسئولان وزارت جهاد حداقل ۱۴محصول به عنوان جایگزین کشت برنج دراین طرح معرفی شده و از کشاورزان حمایت می شود.