وزارت جهاد کشاورزی خبر داد؛اجرای طرح پایلوت کشت زنجبیل با سایبان های نوین در گیلان

وزارت جهاد کشاورزی خبر داد؛اجرای طرح پایلوت کشت زنجبیل با سایبان های نوین در گیلان

جارستان: مدیر طرح های ویژه معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشت یک هکتار زنجبیل به صورت پایلوت با سایبان های نوین در استان گیلان برای نخستین بار با هدف بی نیازی از واردات و تولید دانش فنی کشت و کار این گیاه درحال انجام است. شاهین رستم پور مدیر طرح‌های ویژه معاونت امور