برداشت راتون در ۹۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزارهای گیلان پایان یافت

برداشت راتون در ۹۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزارهای گیلان پایان یافت

جارستان به نقل از ایرنا؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: برداشت برنج راتون (کشت دوم) در ۹۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزارهای استان پایان یافت. مسعود الماسی در این باره اظهار داشت: امسال کشت و پرورش راتون در ۹۱ هزار و ۵۰۰ هکتار از شالیزارهای گیلان انجام گرفت که شالیکاران حدود ۸۰ هزار