معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خبر داد؛ آغاز همکاری مشترک جهاد دانشگاهی با منطقه آزاد انزلی/پیاده سازی طرح ملی مشاغل خانگی در ۳۱ استان

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی خبر داد؛ آغاز همکاری مشترک جهاد دانشگاهی با منطقه آزاد انزلی/پیاده سازی طرح ملی مشاغل خانگی در ۳۱ استان

جارستان به نقل از ایسنا؛ معاون آموزشی جهاد دانشگاهی از آغاز همکاری مشترک جهاد دانشگاهی با منطقه آزاد انزلی در حوزه های پژوهشی، آموزشی، اشتغال و کارآفرینی در آینده نزدیک خبر داد. دکتر محمد صادق بیجندی در جریان سفر به گیلان در دیدار با رییس منطقه آزاد انزلی به بررسی زمینه های همکاری مشترک جهاددانشگاهی در حوزه های