آتش‌سوزی‌های زنجیره‌ای در روستایی دورافتاده/ اهالی: کار اجنه است

آتش‌سوزی‌های زنجیره‌ای در روستایی دورافتاده/ اهالی: کار اجنه است

آتش‌سوزی‌های سریالی که در نگاه مردم این روستا نمی‌تواند شکل طبیعی داشته باشد. زنی از اهالی این روستا در گفت‌وگو با ما می‌گوید: «احتمال دارد این آتش‌سوزی‌ها به خاطر آن ماری باشد که در بیابان توسط یکی از اهالی کشته شده است.» این زن که به خرافات قدیمی باور دارد، ادامه می‌دهد: «مار نبود البته؛ حتما یک جن بود.»