ایستادگی ایران در جنگ اقتصادی با وجود کاهش ۹۱ درصدی درآمدهای نفتی

ایستادگی ایران در جنگ اقتصادی با وجود کاهش ۹۱ درصدی درآمدهای نفتی

جارستان/ایرنا؛ با وجودی که درآمدهای نفتی ایران در سال‌های ۹۷ تا ۹۹ به واسطه تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت کشور، ۹۱ درصد کاهش را تجربه کرد و بیش از ۹۸.۵ میلیارد دلار از این درآمدها از بین رفت ولی بازهم دولت موفق به اداره کشور بدون درآمدهای نفتی شد. خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت