جنگل های هیرکانی تحت تأثیر گردوغبار خارجی!

جنگل های هیرکانی تحت تأثیر گردوغبار خارجی!

جارستان/براساس تحقیقات تیمی از متخصصان هواشناسی، جنگل‌های هیرکانی به‌شدت تحت‌تأثیر منابع جدید خارجی تولید گرد و غبار هستند. نیما فریدمجتهدی، متخصص آب و هواشناسی و فعال محیط‌زیست می‌گوید: موقعیت استان گیلان و شرایط اکولوژیک این استان به‌گونه‌ای است که تصور می‌شود منابع گردوغبار به این استان نمی‌رسد. رفتار پدیده گردوغبار طوری است که می‌تواند هزاران