جنرال موتورز در فکر احیای غولش، “هامر”

جنرال موتورز در فکر احیای غولش، “هامر”

احتمال بازگشت هامر به مجموعه محصولات جنرال موتورز، رونمایی از اولین ماشین الکتریکی ولوو، چالش جدید برای رولزرویس و تردید فولکس‌واگن برای سرمایه‌گذاری در ترکیه بررسی شده است. جنرال موتورز در حال بررسی احیای مارک هامر و ساخت شاسی‌بلند‌هایی الکتریکی با این نام است. جارستان_ اولین مدل هامر در سال ۱۹۹۲ و با اصرار آرنولد