جنایت فجیع درپی رابطه نامشروع عروس جوان با مرد غریبه

جنایت فجیع درپی رابطه نامشروع عروس جوان با مرد غریبه

 زنی که در پی یک عشق ممنوع و با همدستی مردی جوان اقدام به قتل مادرشوهرش کرده بود، به قصاص محکوم شد و قصاص هر دو متهم در دیوان‌عالی کشور مورد تأیید قرار گرفت.  جارستان :زنی که در پی یک عشق ممنوع و با همدستی مردی جوان اقدام به قتل مادرشوهرش کرده بود، به قصاص