سخنگوی وزارت امور خارجه: مواضع ایران درباره برجام و رفع تحریم با جابجایی دولت تغییر نمی‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه: مواضع ایران درباره برجام و رفع تحریم با جابجایی دولت تغییر نمی‌کند

جارستان:سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر اینکه مواضع ایران در خصوص برجام و رفع تحریم‌ها، جزو مواضع اصولی نظام است، گفت: با تغییر دولت نیز تغییری در مواضع ایران درباره برجام ایجاد نخواهد شد و در صورت دستیابی به توافق، دولت جناب آقای رئیسی نیز به آن وفادار خواهد بود. به گزارش روز سه