سفیر جمهوری آذربایجان در ایران: روابط تجاری در مرز آستارا تقویت می‌شود

سفیر جمهوری آذربایجان در ایران: روابط تجاری در مرز آستارا تقویت می‌شود

جارستان به نقل از ایرنا – سفیر جمهوری آذربایجان در ایران گفت: دیدگاه مثبت مقامات ارشد گمرک جمهوری اسلامی ایران به تقویت همه‌جانبه روابط تجاری دو کشور، بسیار ارزشمند است و توسعه خدمات گمرکی و حمایت از فعالان و بازرگانان، سبب تقویت مراودات اقتصادی در مرز آستارا می‌شود. بنیاد حسین اف روز سه شنبه در