دبیرکل جمعیت هلال احمر: تاکنون حتی یک ریال نیز برای مقابله با کرونا به جمعیت هلال احمر تخصیص داده نشده است/ تصمیم بر وارد کردن واکسن کرونا همچنان پا بر جا است

دبیرکل جمعیت هلال احمر: تاکنون حتی یک ریال نیز برای مقابله با کرونا به جمعیت هلال احمر تخصیص داده نشده است/ تصمیم بر وارد کردن واکسن کرونا همچنان پا بر جا است

جارستان-برنا:ابتدای سال ۱۴۰۰ با شیوع پیک چهارم کرونا مواجه شدیم که البته نوع انگلیسی آن رو به کاهش است و متخصصان از احتمال شیوع پیک دیگری در اواخر خرداد ماه، آن هم از نوع هندی خبر دادند. در این راستا جمعیت هلال احمر هر روزه اطلاعاتی درباره میزان کنترل مرزها برای جلوگیری از شیوع انواع