واکنش دبیر انجمن اسلامی مهندسان گیلان به حواشی سخنرانی آذر منصوری در رشت: نمایندگان در قبال اقدامات غیرقانونی و نقض حقوق شهروندی موضع‌گیری کنند

واکنش دبیر انجمن اسلامی مهندسان گیلان به حواشی سخنرانی آذر منصوری در رشت: نمایندگان در قبال اقدامات غیرقانونی و نقض حقوق شهروندی موضع‌گیری کنند

جمشید رسایی: از آنجایی که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با اقدامات غیرقانونی و هرگونه بی‌عدالتی برخورد کنند و از حق و حقوق مردم در راستای اجرای بهتر و بیشتر عدالت دفاع کنند.  چهارشنبه گذشته، رشت شاهد برگزاری همایشی تحت عنوان “واکاوی آینده اصلاحات در