آغاز بکار ۱۲ پروژه سرمایه گذاری تا هفته آتی/ درآمدهای جدید صرف بازگشایی معابر جدید گردد

آغاز بکار ۱۲ پروژه سرمایه گذاری تا هفته آتی/ درآمدهای جدید صرف بازگشایی معابر جدید گردد

شهردار گزارشی از وضعیت مسدودی حساب های شهرداری ارائه داد و تاکید کرد: شکایت مؤدیانی که منجر به صدور رأی قطعی گردید، و پرونده هایی که عمدتا مربوط به ۴ سال پیش است، توان شهرداری را برای اجرای پروژه ها سلب کرده است.