نسبت به روند کند اجرای پروژه‌های عمرانی نگرانم

نسبت به روند کند اجرای پروژه‌های عمرانی نگرانم

عصر دیروز، هفتم خرداد ماه چهل و سومین جلسه شورای شهر در تالار شورا برگزار شد. تصویب کمک نقدی برای مرمت عمارت میراثی سمیعی در محله ساغریسازان و تصویب تعرفه بهای خدمات سازمان زیباسازی برخی از لوایح بررسی شده در این جلسه بود.