تحمیل طرح تفصیلی به رشت / استفاده از ظرفیت وزارتخانه راه و شهرسازی در پروژه‌های بازآفرینی شهر رشت

تحمیل طرح تفصیلی به رشت / استفاده از ظرفیت وزارتخانه راه و شهرسازی در پروژه‌های بازآفرینی شهر رشت

در چهل و دومین جلسه علنی شورای رشت رئیس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح تفصیلی به شهر رشت تحمیل شده است، گفت: در دیداری که اخیرا با معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، قول مساعد مبنی بر رفع مشکلات ایجاد شده در طرح تفصیلی شهر رشت داده شده است.