در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در تلاش رفع کاستی‌های آموزش و پرورش هستیم

در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در تلاش رفع کاستی‌های آموزش و پرورش هستیم

سیدمحمد احمدی در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان رشت که در دفتر فرماندار برگزار شد، اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران آموزش و پرورش نقش مهمی را در تعلیم، تربیت و پرورش نسل آینده برعهده دارد.