با محوریت راه اندازی حزب در شهرستان ها و برگزاری کنگره سراسری؛ جلسه کمیته اجرایی حزب جمهوریت شاخه گیلان برگزار شد

با محوریت راه اندازی حزب در شهرستان ها و برگزاری کنگره سراسری؛ جلسه کمیته اجرایی حزب جمهوریت شاخه گیلان برگزار شد

عصر دیروز جلسه کمیته حزب جمهوریت ایران اسلامی، شاخه گیلان، با محوریت راه اندازی حزب در شهرستان ها و اعزام به کنگره سراسری در رشت برگزار شد. عصر دیروز جلسه کمیته حزب جمهوریت ایران اسلامی، شاخه گیلان، با محوریت راه اندازی حزب در شهرستان ها و اعزام به کنگره سراسری در رشت برگزار شد. جارستان_