استاندار در جلسه کارگروه تنظیم بازار گیلان عنوان داشت؛ هیچ کالایی نباید بالاتر از نرخ مصوب، به دست مصرف‌کننده برسد / ذخیره مناسبی از کالاهای اساسی در گیلان وجود دارد/ نظارت‌ها بر بازار، تا پایان سال و به‌صورت مستمر صورت گیرد / انجام بازرسی‌ها و نتیجه آن، به مردم اطلاع‌رسانی شود

استاندار در جلسه کارگروه تنظیم بازار گیلان عنوان داشت؛ هیچ کالایی نباید بالاتر از نرخ مصوب، به دست مصرف‌کننده برسد / ذخیره مناسبی از کالاهای اساسی در گیلان وجود دارد/ نظارت‌ها بر بازار، تا پایان سال و به‌صورت مستمر صورت گیرد / انجام بازرسی‌ها و نتیجه آن، به مردم اطلاع‌رسانی شود

جارستان: نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه ذخیره مناسبی از کالاهای اساسی در استان وجود دارد، گفت: هیچ کالایی نباید بالاتر از نرخ مصوب، به دست مصرف‌کننده برسد و لازمست نظارت‌ها بر بازار، تا پایان سال و به‌صورت مستمر صورت گیرد و بازرسی‌ها و نتیجه آن، به مردم اطلاع‌رسانی شود. به گزارش پایگاه