جلسه ویدئو کنفرانس معاونت پیشگیری بهزیستی کشور

جلسه ویدئو کنفرانس معاونت پیشگیری بهزیستی کشور

جارستان: صبح روز بیست و چهارم دی ماه جلسه ویدئو کنفرانس معاون پیشگیری بهزیستی کشور با حضور مدیرکل بهزیستی گیلان دکتر حسین نحوی نژاد ومعاونین پیشگیری و مشارکتها ی مردمی و کارشناسان حوزه معاونتها ، بازرسی و حراست برگزار شد. در این جلسه در خصوص چگونگی نحوه پرداخت وام به مراکز جامع درمان اعتیاد پرداخته