استاندار گیلان در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا اظهار داشت؛ شکست کرونا، با مسئولیت اجتماعی همگانی محقق می شود / تشکر عملی از مدافعان سلامت با رعایت دستورالعمل های بهداشتی تجلی می یابد / ممنوعیت برپایی کمپ های موقت و استقرار مسافران در پارک ها و بوستان ها

استاندار گیلان در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا اظهار داشت؛ شکست کرونا، با مسئولیت اجتماعی همگانی محقق می شود / تشکر عملی از مدافعان سلامت با رعایت دستورالعمل های بهداشتی تجلی می یابد / ممنوعیت برپایی کمپ های موقت و استقرار مسافران در پارک ها و بوستان ها

جارستان: استاندار گیلان شکست کرونا را نیازمند عزم ملی با احساس مسئولیت اجتماعی همگانی عنوان کرد و با اشاره به ممنوعیت برپایی کمپ های موقت و استقرار مسافران در پارک ها و بوستان ها گفت: تشکر عملی از تلاش های مدافعان سلامت؛ با استفاده از ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و دستورالعمل های بهداشتی تجلی می