♦حقوقدان برجسته، استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی درگذشت

♦حقوقدان برجسته، استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی درگذشت

استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوقدان، فقیه، مجتهد، حقوق‌پژوه، محقق و قاضی و اولین نویسنده دایره‌المعارف حقوقی ایران روز هشتم اسفند در ایست بورن انگلستان درگذشت.   استاد جعفری لنگرودی متولد فروردین ۱۳۰۲ بود. محمد جعفر جعفری لنگرودی علاوه بر تحصیلات حوزوی در قم و مشهد تا اخذ درجه اجتهاد، تحصیلات آکادمیک خود را